Monday, December 22, 2008

துஆ அங்கீகரிக்கப்படும் நேரங்கள்

துஆ அங்கீகரிக்கப்படும் நேரங்கள்

ஒரு அடியான் தன் இறைவனுக்கு மிக நெருக்கமாக இருப்பது ஸஜ்தாவின் போதுதான். எனவே அதில் துஆவை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்பது நபிமொழி. அறிவிப்பவர் : அபூஹுரைரா (ரலி) நூல் : முஸ்லிம்.

பாங்கு இகமாத்திற்கிடையில் கேட்கப்படும் துஆ மறுக்கப்பட மாட்டாது. (நபிமொழி) அறிவிப்பவர் : அனஸ் (ரலி) நூல் : திர்மிதி.
இரண்டு துஆக்கள் நிராகரிக்கப்பட மாட்டாது. அல்லது நிராகரிக்கப்படுவதென்பது மிகக் குறைவு. அவை பாங்கின் போதும், சிலர்சிலரிடம் மோதும் போர்க்களத்தின் போதும் கேட்கப்படும் துஆக்களாகும். (நபிமொழி). அறிவிப்பவர் : ஸஹ்ல் பின் ஸஃத் (ரலி) நூல் : அபூதாவூத்

இரவை மூன்றாகப் பிரித்து கடைசிப் பகுதியில் இறைவன் முதல் வானத்துக்கு தினமும் இறங்குகிறான். என்னிடம் பிரார்த்திப்பவர் உண்டா? அவரது பிரார்த்தனையை நான் ஏற்கிறேன். என்னிடம் கேட்பவர் உண்டா? நான் அவருக்குக் கொடுக்கிறேன். என்னிடம் பாவ மன்னிப்பைத் தேடுபவன் உண்டா? நான் அவருக்கு மன்னிக்கிறேன் என்று கூறுகிறான். அறிவிப்பவர் : அபூஹுரைரா (ரலி) நூல் : முஸ்லிம்.

ஒவ்வொரு இரவிலும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது. அந்நேரத்தை ஒரு முஸ்லிம் இவ்வுலக, மறு உலக நன்மையை இறைவனிடம் பிரார்த்தித்தவாறு அடைந்தால், இறைவன் அவனுக்கு அதை வழங்காமல் இருக்க மாட்டான். அறிவிப்பவர் : ஜாபிர் (ரலி) நூல் : முஸ்லிம்.

பயன்கள் :

• ஏனைய நேரங்களை விட பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்படுவதை அதிகம் எதிர்பார்க்கக் கூடிய சில நேரங்கள் இருக்கின்றன.
• இந்நேரங்களைப் பேணி இதில் அதிகமதிகம் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு ஆர்வமூட்டப்பட்டுள்ளது.
ஸஜ்தாவின் போது, பாங்கு இகாமத்துக்கிடையில், இரவின் கடைசி நேரம், போர்க்களத்தில் எதிரிகளைச் சந்திக்கும் போது ஆகியவை இந்த நேரங்களைச் சார்ந்தனவாகும்.

State-of-the-art children's hospital to open in Dubai in 2010

State-of-the-art children's hospital to open in Dubai in 2010
By Nina Muslim, Staff Reporter
Last updated: December 21, 2008, 22:37


Dubai: The UAE's first hospital dedicated to children is "fast-tracked" to open by the end of 2010, and will have sub-specialiaties in paediatrics including cardiac surgery, cancer and organ transplants.

The 200-bed hospital, Al Jalila Bint Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Children's Hospital, is an initiative by His Highness Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.

Named after his daughter, the Dh740 million hospital will be located near Al Wasl Hospital, a maternity hospital, and Dubai Healthcare City in Garhoud.

Qadi Saeed Al Murooshid, director-general of Dubai Health Authority, told a news conference that the hospital would take on cases that needed highly-specialised care.


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


"We are establishing this hospital because there is a shortage of paediatric sub-specialities. We provide paediatric care at Al Wasl Hospital but this hospital will take the [difficult] cases," he said.

"We will also do organ transplants that are allowed under the UAE law," he added.

UAE law currently allows organ transplants involving kidneys and liver between relatives. Al Qassimi Hospital, under the Ministry of Health, and Zayed Military Hospital in Abu Dhabi have hosted kidney and liver transplant surgeries since last year.

Al Murooshid added the hospital would deal with the paediatric aspects of existing services at public hospitals, such as orthopaedics.

Other sub-specialties that will be offered at the hospital include nephrology and reconstructive surgery.

Paediatricians hailed the announcement.

Dr Alya Ahmad, unofficial spokesperson for the incoming Dubai Chapter of American Academy of Paediatrics (AAP), told Gulf News the children's hospital could not have come at a better time.

"I'm very excited (because) it is something we need. Having adult and paediatric care at the same hospital is not (perfect). Children are not little adults," she said.

"As AAP comes forth, we will be able to (work with the hospital to) help direct policy on children's health," she added.

She said she hoped the hospital would also concentrate on having healthcare staff qualified in paediatric sub-specialties as "having a good children's hospital takes more than just having the facility".

Appreciating Arabic science that predates Newton

Appreciating Arabic science that predates Newton
Jim Al-Khalili

In this era of intolerance and cultural tension, the West needs to
appreciate the fertile scholarship that flowered with Islam.
Watching the daily news stories of never-ending troubles, hardship,
misery, and violence across the Arab world and central Asia, it is not
surprising that many in the West view the culture of these countries
as backward, and their religion as at best conservative and often as
violent and extremist. It has never been more timely or more resonant
to explore the extent to which Western cultural and scientific thought
is indebted to the work, a thousand years ago, of Arab and Muslim
thinkers.

If there is anything I truly believe in, it is that progress through
reason and rationality is a good thing — knowledge and enlightenment
are always better than ignorance. I proudly share my world view with
one of the greatest rulers the Islamic world has ever seen: the ninth-
century Abbasid caliph of Baghdad, Abu Ja’far Abdullah al-Ma’mun. Many
in the West will know something of Ma’mun’s more illustrious father,
Harun al-Rashid, the caliph who is a central character in so many of
the stories of the Arabian Nights. It was Ma’mun, who came to power in
813 AD, who truly launched the golden age of Arabic science. His
thirst for knowledge was such an obsession that he was to create in
Baghdad the greatest centre of learning the world has ever seen, known
throughout history simply as Bayt al-Hikma: the House of Wisdom.
Important period

We read in most accounts of the history of science that the
contribution of the ancient Greeks would not be matched until the
European Renaissance and the arrival of the likes of Copernicus and
Galileo in the 16th century. The 1,000-year period sandwiched between
the two is dismissed as the dark ages. But the scientists and
philosophers whom Ma’mun brought together, and whom he entrusted with
his dreams of scholarship and wisdom, sparked a period of scientific
achievement that was just as important as the Greeks or Renaissance,
and we cannot simply project the European dark ages on to the rest of
the world.

Of course, some Islamic scholars are well known in the West. The
Persian philosopher Avicenna — born in 980 AD — is famous as the
greatest physician of the Middle Ages. His Canon of Medicine was to
remain the standard medical text in the Islamic world and across
Europe until the 17th century, a period of more than 600 years. But
Avicenna was also undoubtedly the greatest philosopher of Islam and
one of the most important of all time. Avicenna’s work stands as the
pinnacle of medieval philosophy. But Avicenna was not the greatest
scientist in Islam. For he did not have the encyclopaedic mind or make
the breadth of impact across so many fields as a less famous Persian
who seems to have lived in his shadow: Abu Rayhan al-Biruni. Not only
did Biruni make significant breakthroughs as a brilliant philosopher,
mathematician, and astronomer, but he also left his mark as a
theologian, encyclopaedist, linguist, historian, geographer,
pharmacist, and physician. He is also considered to be the father of
geology and anthropology. Yet Biruni is hardly known in the Western
world.

Many of the achievements of Arabic science often come as a surprise.
For instance, while no one can doubt the genius of Copernicus and his
heliocentric model of the solar system in heralding the age of modern
astronomy, it is not commonly known that he relied on work carried out
by Arab astronomers many centuries earlier. Many of his diagrams and
calculations were taken from manuscripts of the 14th-century Syrian
astronomer Ibn al-Shatir. Why is he never mentioned in our textbooks?
Likewise, we are taught that English physician William Harvey was the
first to correctly describe blood circulation in 1616. He was not. The
first to give the correct description was the 13th-century Andalucian
physician Ibn al-Nafees.

And we are reliably informed at school that Newton is the undisputed
father of modern optics. School science books abound with his famous
experiments with lenses and prisms, his study of the nature of light
and its reflection, and the refraction and decomposition of light into
the colours of the rainbow. But Newton stood on the shoulders of a
giant who lived 700 years earlier. For, without doubt, one of the
greatest of the Abbasid scientists was the Iraqi Ibn al-Haytham (born
in 965 AD), who is regarded as the world’s first physicist and as the
father of the modern scientific method — long before Renaissance
scholars such as Bacon and Descartes.
But what surprises many even more is that a ninth-century Iraqi
zoologist by the name of al-Jahith developed a rudimentary theory of
natural selection a thousand years before Darwin. In his Book of
Animals, Jahith speculates on how environmental factors can affect the
characteristics of species, forcing them to adapt and then pass on
those new traits to future generations.

Clearly, the scientific revolution of the Abbasids would not have
taken place if not for Islam — in contrast to the spread of
Christianity over the preceding centuries, which had nothing like the
same effect in stimulating and encouraging original scientific
thinking. The brand of Islam between the beginning of the ninth and
the end of the 11th century was one that promoted a spirit of free
thinking, tolerance and rationalism.
Rulers’ indifference

The golden age of Arabic science slowed down after the 11th century.
Many have speculated on the reason for this. Some blame the Mongols’
destruction of Baghdad in 1258, others the change in attitude in
Islamic theology towards science, and the lasting damage inflicted by
religious conservatism upon the spirit of intellectual inquiry. But
the real reason was simply the gradual fragmentation of the Abbasid
empire and the indifference shown by weaker rulers towards science.
Why should this matter today? I would argue that, at time of increased
cultural and religious tensions, misunderstandings and intolerance,
the West needs to see the Islamic world through new eyes.
And, possibly more important, the Islamic world needs to see itself
through new eyes and take pride in its rich and impressive heritage. —
©Guardian Newspapers Limited, 2008

(Jim Al-Khalili is a professor of physics at the University of Surrey
and the 2007 recipient of the Royal Society’s Michael Faraday Prize.)

( This article was published in THE HINDU , but most of the Muslims
did't read this .....
very good article says that the Muslims are advanced in Science ......)

ilyasbuhari@gmail.com