Thursday, July 1, 2010

இலவசமாக எஸ். எம். எஸ். அனுப்ப...

இணையம் வழியாக, மொபைல் போன்களுக்கு இலவசமாக எஸ். எம். எஸ். அனுப்ப வேண்டுமா?

கீழ்காணும் இணையதளங்கள் உங்களுக்கு உதவும். இதன் மூலம் ஒரே சமயத்தில் பலருக்கும் அனுப்ப முடியும்.


இந்தியா முழுவதும் இலவசமாக எஸ். எம். எஸ். அனுப்ப...

www.smslife.in

www.way2sms.com


இந்தியா, சிங்கப்பூர், மலசியா, சவூதி, அமீரகம், பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு இலவச எஸ். எம். எஸ். அனுப்ப...

www.160by2.com

No comments: